מדיניות שימוש של דרך הטבע

לצורך קבלת שירותים מחברת דרך הטבע, בבעלות חברת טריפיק דיגיטל שיווק בע״מ  ח.פ: 516548427

(להלן "החברה"), המציעה שירותים שונים בתחום השיווק וליווי והכוונת מטופלים לקבלת רישיון לקנאביס רפואי, אנא קראו והבינו את תנאי מדיניות השימוש הבאים:

ויתור על סודיות:

הקדמה והסכמה: בבקשתכם לשירותים מהחברה, תתבקשו למסור מידע אישי ורפואי. אתם מצהירים כי המסירה נעשית ברצון חופשי ואינכם חייבים על פי דין למסור מידע זה. ידוע לכם שללא מסירת המידע, ייתכן שלא נוכל לספק לכם את השירות המבוקש.

העברת מידע לצד שלישי: החברה רשאית להעביר את המידע הרפואי שלכם לגורמים צד שלישי כגון רופאים ובתי מרקחת בשיתוף פעולה עמנו, ולעשות בו שימוש לשם שיפור השירותים.

ויתור על סודיות: אתם מודיעים ויתור מוחלט על כל טענה לסודיות הרפואית שלכם בקשר למידע שהועבר וכן על כל טענה כנגד החברה בנושא זה.

תהליך קבלת השירות:

בקשת שירות: בחתימה על טופס זה אתם מבקשים לקבל את השירות מהחברה ומאשרים להתחיל בתהליך המתאים לפי הטיפול המבוקש.

אחריות ומעקב: החברה אינה מתחייבת להצלחה בהנפקת הרישיון וכל טענה נגד החברה לא תתקבל אם הצוות הרפואי שלנו לא יוכל להמשיך לפעול. השירות מבוצע בהתאם לנהלים רפואיים קיימים ובשיתוף פעולה עם גורמים רפואיים מוסמכים.

קבלת והחזרת מידע: אתם מודעים לכך שמידע רפואי עלול להיות דרוש להשלמת הבקשה ואתם מחויבים לספקו. כמו כן, יתכן שלא תוכלו לקבל החזרים אם הבקשה שלכם לא תתקבל על ידי הגורמים הרפואיים.

התחייבות למידע מדויק ומעקב:

התחייבות לעדכונים: אתם מתחייבים לעדכן את החברה בכל שינוי בנתונים הרפואיים או במצבכם הבריאותי שעשוי להשפיע על הטיפול או הרישיון.

מעקב רפואי: עליכם להמשיך במעקב רפואי מסודר עם הרופא המטפל שלכם ולספק את המידע הרפואי המעודכן לחברה.

הנני מודע/ת ומסכים/ה שהחתימה על הסכם זה מהווה הסכמה מלאה לכל התנאים המופיעים בו ולשיתוף המידע הרפואי עם הגורמים הרלוונטיים כפי שצוין לעיל.